ETTERLYSNING!!!

Bevaring av gamle bilder og identifisering av personer er en viktig jobb. Orkladalen i gammeltia er på jakt etter gamle album og bilder for digitalisering.


Orkladalen i gammeltia håper folk er villige til å låne bort album og bilder for å få de digitalisert på best mulig måte. Bildene og albumene får du tilbake like fine som de var og i tillegg får du bildene ferdig digitaliserte på en usb minnepinne.

Noen bilder jeg har lånt og scannet.

Vi digitaliserer også filmer

Ta vare på minnene dine før det er forsent

Vi digitaliserer
8mm film - Super 8mm film - Video8 - Hi8 - Digital8 - MiniDV - VHS - VHS-C

Epson Perfection V600

SCANNING AV BILDER

Selv om scanning er noe alle får til og som mange også gjør så er det fullt mulig å gjøre store feil.

Før man går i gang bør man ha godt verktøy til jobben. Dvs. en Pc som klarer og håndtere store filer. Ja det er viktig å scanne bildene store. Det er en stor fordel å ha en stor skjerm med god arbeidflate og en scanner som klarer høye dpi instillinger.

Det er mye jobb å scanne bilder så det er bedre at det blir riktig første gang.

Noen av bildene jeg har kjøpt på loppemarked.

Dette er bilder som folk har kvittet seg med .Bildene er tatt av lokale fotografer. Noen av bildene er over 150 år gamle.

Har du gamle bilder liggende så må du ikke finne på å kaste de.

Informer folk du vet har gamle bilder om at de bør digitaliseres for å redde de for framtiden.


Om man ikke vet hvem som ikke er på bildene gjør ikke noe. Alle bilder har historisk verdi og må bli tatt vare på.

Kontakt oss om du har gamle bilder 

Ta vare på historien

Man kan finne gamle bilder på loppemarked og bilder blir kastet. Nye generasjoner tar ikke vare på slektshistorien. Derfor er det viktig å få digitalisert sine gamle bilder så for som mulig.

Orkladalen i gammeltia har en fb gruppe der målet er å identifisere ukjente personer på gamle bilder.

Alle som ønsker kan legge ut bilder der og sammen kan vi kanskje løse endel mysterium.

Meld deg inn i gruppa om du er interessert i historie og gamle bilder.

orkladalen i gammeltia Facebook gruppe finner du her